FAQ kampjaar 2021

Heb je een vraag over kampjaar 2021? Wellicht kun je het antwoord daarop hieronder vinden. Antwoorden op algemene vragen vind je hier.

 februari 2021

Tot welke datum kan ik mijn aanmelding annuleren?
Het is mogelijk om je aanmelding voor 7 mei 2021 schriftelijk te annuleren. In dat geval betaal je alleen de administratiekosten (15 euro). Na die datum ben je het volledige kampgeld verschuldigd, net als in de voorgaande jaren.

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben op mijn kamp naar keuze?
Iedereen die zich voor 17 maart aanmeldt wordt vervolgens op hetzelfde moment geplaatst. Zo snel mogelijk daarna ontvang je bericht over de plaatsing.

Vanaf 17 maart worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt dan zo snel mogelijk na je aanmelding bericht over je plaatsing.

Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen moeten worden verkleind?
In het bericht over de plaatsing laten we je weten bij welke groepsgrootte je mee kunt op kamp. Zodra we hebben vastgesteld wat het maximum aantal deelnemers per kamp is, weet je dus direct of je daarbij zit of niet (zie ook: Tot wanneer kan de groepsgrootte worden veranderd?). We bereiden de kampen wel voor op basis van de maximale groepsgrootte, zodat we op alle scenario’s zijn voorbereid.

Heb ik, als ik vorig jaar niet mee kon op kamp, dit jaar recht op een plekje?
Voor het antwoord op deze vraag is artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing. Het beleid hierover wijzigt niet ten opzichte van voorgaande jaren.

Artikel 6: Zij die in het voorgaande jaar niet werden ingeloot op het moment van plaatsing of zij die wel geplaatst waren maar in het voorgaande jaar niet konden deelnemen doordat een kamp verkleind heeft plaatsgevonden, worden zonder loting geplaatst in het kamp van eerste keuze in dit jaar mits de aanmelding voor dit jaar ontvangen is voor het moment van plaatsing, tenzij het aantal wachtlijstaanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, waarbij in voorkomend geval plaatsing geschiedt door middel van loting onder wachtlijstaanmeldingen.

Wanneer je tot aan het begin van het kamp op de wachtlijst stond én het kamp afgelopen jaar is doorgegaan, word je dus zonder loting geplaatst voor het kamp waarvoor je je aanmeldt. De kampen die afgelopen jaar zijn doorgegaan zijn Winterkamp, Kinderkamp Rogery, Jeugdkamp Rogery en Wanderkamp.

Worden broertjes en zusjes samen in een kamp geplaatst?
Ja, broertjes en zusjes die met hetzelfde woonadres worden aangemeld, zullen samen worden geplaatst, of samen worden afgewezen indien er te veel aanmeldingen zijn. Dat verloopt zoals je van ons gewend bent, dus net als in de voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is dat broertjes en zusjes ook onder dezelfde groepsgrootte zullen worden geplaatst (zie vraag ‘Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen verkleind moeten worden?).

Moet ik ook financieel aan de voorbereidingen bijdragen als ik op de wachtlijst sta?
Een aanbetaling wordt gevraagd aan de groep mensen voor wie het kamp georganiseerd wordt. Dat betekent dat je op de wachtlijst geen voorbereidingskosten betaalt. Zodra er alsnog een plaats voor je vrijkomt, wordt er een aanbetaling gevraagd.

Tot wanneer kan de groepsgrootte worden veranderd?
Het moment waarop de groepsgrootte van de verschillende kampen wordt bepaald is nu nog lastig vast te leggen. Op 1 juni zullen we besluiten in welke vorm en met welke groepsgrootte de kampen kunnen doorgaan. We houden daarbij wel een kleine slag om de arm om op eventuele actuele veranderingen te kunnen inspelen.

Krijg ik mijn geld terug als een kamp toch niet kan doorgaan?
Als een kamp niet kan doorgaan, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. De rest van het kampgeld zal wel worden terugbetaald. De aanbetaling zorgt ervoor dat de kosten die wij maken in de voorbereiding van jouw kamp gedekt worden, en dat wij als organisatie ook in de toekomst nog kampen voor jullie kunnen organiseren.

Vragen?
Mocht je nog specifieke vragen hebben over bovenstaande informatie, dan kun je die mailen naar info@helioskampen.nl. Ons secretariaat zorgt er dan voor dat je vraag op de juiste plek terechtkomt.


Steun ons
Doordat er in 2020 veel minder kampen hebben plaatsgevonden, is het op dit moment lastig om alle kosten te dekken. De structurele kosten lopen immers door, terwijl er veel minder inkomsten zijn. Daarom bieden we dit jaar expliciet de mogelijkheid om een vrije donatie te doen. Daarmee kunnen we de organisatie onderhouden en doorgaan met het organiseren van onze kampen. Hopelijk kunnen we snel weer op volle kracht aan de slag, waarna ook de structurele kosten weer normaal kunnen worden gedekt. Wil je Helios steunen? Dat kan dan hier