FAQ kampjaar 2021

Heb je een vraag over kampjaar 2021? Wellicht kun je het antwoord daarop hieronder vinden. Antwoorden op algemene vragen vind je hier.

juni 2021

Gaan de kampen dit jaar door?

Begin juni hebben alle deelnemers een mail ontvangen met goed nieuws: alle zomerkampen kunnen dit jaar doorgaan. We maken daarvoor gebruik van de Nederlandse en Belgische kampprotocollen die in overleg met de overheid zijn opgesteld. Per kamp krijgen alle deelnemers in aanloop naar het kamp nog specifieke informatie over wat er anders is dan in andere jaren.

 

Hoe kunnen we in Nederland op kamp?

Een aantal jeugdorganisaties heeft in overleg met de Nederlandse overheid het proctocol ‘Samen op kamp’ geschreven. Onze kampen zullen plaatsvinden volgens die richtlijnen. Dat betekent dat we de kampen zo inrichten dat het voor stafleden en andere volwassenen mogelijk is om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Omdat het nu al duidelijk is dat afstand houden niet op elk moment haalbaar of wenselijk is, besteden we extra aandacht aan het gezond op kamp komen. We vragen van zowel stafleden als deelnemers om in de dagen voor het kamp voorzichtig te zijn met contacten en niet op kamp te komen met ziekteverschijnselen. Op die manier zorgen we samen voor een gezond kamp.

De kampen die in Nederland plaatsvinden: Kinderkamp Berka, Berka Jong, Klein Berkakamp, Vakantie‘vier’kamp en het Zeilzwerfkamp.

 

Wordt er op de Nederlandse kampen met elkaar gezongen?

Ja, gelukkig staan de huidige maatregelen het toe dat we met elkaar zingen. Omdat zingen voor onze kampen erg belangrijk is, wijken we op dit punt af van het advies uit het protocol ‘Samen op kamp’. Door in de dagen voordat we op kamp gaan extra aandacht te besteden aan onze gezondheid, verkleinen we bovendien de kans op besmetting tijdens het kamp.

 

Hoe kunnen we in België op kamp?

In België kunnen we op kamp volgens de richtlijnen van de Ambrassade. Concreet betekent dit dat we onze kampen in kampbubbels organiseren. Binnen de kampbubbels is het niet nodig om afstand tot elkaar te houden (dat geldt zowel voor stafleden als kampelingen). Er wordt extra gelet op hygiëne en gezondheid en de kampbubbel houdt te allen tijde afstand van andere mensen. Op die manier wordt besmetting van de kampbubbel voorkomen. Deze maatregelen zijn in grote lijnen vergelijkbaar met hoe de kampen vorig jaar hebben plaatsgevonden in België.

De kampen die in België plaatsvinden: Kinderkamp Rogery, Jeugdkamp Rogery en Wanderkamp. Het IYC bekijkt de mogelijkheden voor een kamp in België.

 

Hoe gaat Helios om met testen voor toegang en vaccinaties?

Hoewel het belangrijk is om coronabesmettingen buiten de deur te houden op kamp, vragen we niet om een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs. In plaats daarvan verzoeken we zowel deelnemers als stafleden om in de dagen voor het kamp extra waakzaam te zijn en gezond op kamp te komen. Een aantal stafleden heeft al aangegeven voorafgaand aan het kamp een zelftest te doen. Dat draagt uiteraard bij aan een gezond kamp, maar is altijd op vrijwillige basis.

 

Wat gebeurt er als een deelnemer of staflid tijdens kamp ziekteverschijnselen krijgt die duiden op corona?

Voor alle kampen geldt dat er bij ziekteverschijnselen die duiden op corona een coronatest zal worden afgenomen bij de lokale autoriteiten. In afwachting van de testuitslag blijft het kamp in quarantaine. Een positieve testuitslag in België betekent dat het kamp per direct wordt beëindigd en alle mensen uit de kampbubbel thuis in quarantaine gaan. In Nederland besluit de GGD, afhankelijk van de mate van contact met degene die besmet is, wat er met het kamp gebeurt. Voor ouders van minderjarige deelnemers is het belangrijk dat ze tijdens het kamp bereikbaar zijn om hun kind zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen 24 uur) op te halen als dat nodig is.

 

Wat doe ik als ik mijzelf of mijn kind niet wil laten testen op kamp?

Om kampen te mogen organiseren is het verplicht dat alle deelnemers toestemming geven om bij symptomen een coronatest te laten afnemen. Als iemand tijdens het kamp ziekteverschijnselen krijgt die duiden op een coronabesmetting, zullen we een coronatest laten afnemen bij de lokale autoriteiten. Als we daarvoor geen toestemming krijgen, kan een deelnemer niet mee op kamp.

 

Mogen alle deelnemers bij elkaar in de tent overnachten?

Zowel in Nederland als in België kunnen deelnemers tot en met 17 jaar met elkaar samen overnachten zoals we dat gewend zijn. In België geldt dat ook voor de stafleden, in Nederland slapen stafleden apart van elkaar. Op de kinderkampen is het voor stafleden wel mogelijk om bij de kinderen te slapen, omdat zij geen afstand hoeven te houden tot kinderen tot 13 jaar.

 

Tot welke datum kan ik mijn aanmelding annuleren?

De uiterste datum om tegen slechts administratiekosten terug te trekken was 7 mei 2021. Nu die datum is verstreken, ben je het volledige kampgeld verschuldigd wanneer je je inschrijving annuleert, tenzij je plek kan worden ingenomen door iemand op de wachtlijst (zie de Algemene voorwaarden).

 

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben op het kamp van mijn keuze?

Sinds de loting van 17 maart worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Afhankelijk van of het kamp vol is of niet, word je in het kamp of op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt daarover zo snel mogelijk na je aanmelding bericht.

We proberen de website zo goed mogelijk up-to-date te houden, zodat je per kamp kunt zien waar nog plek is, en waar je op de wachtlijst wordt geplaatst.

 

Worden gezinsleden samen in een kamp geplaatst?

Ja, gezinsleden die met hetzelfde woonadres voor hetzelfde kamp worden aangemeld, zullen samen worden geplaatst, of samen worden afgewezen indien er te veel aanmeldingen zijn. Dat verloopt zoals je van ons gewend bent, dus net als in de voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is dat gezinsleden ook altijd in dezelfde groepsgrootte zullen worden geplaatst (zie vraag ‘Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen verkleind moeten worden?).

 

Wat betekent het plaatsingsnummer dat mij in de plaatsingsmail is toegewezen?
Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen moeten worden verkleind?

We bereiden de kampen voor op basis van de maximale groepsgrootte. Toch willen we alvast rekening houden met alle scenario’s: het kan namelijk gebeuren dat we vanwege opnieuw ingestelde  coronamaatregelen met kleinere groepsgroottes moeten werken. Zoals we recent per mail naar deelnemers hebben gecommuniceerd, kunnen alle kampen met de standaard groepsgrootte doorgaan. Het Vakantie‘vier’kamp vormt hierop een uitzondering. Deelnemers van dat kamp krijgen per e-mail bericht over de gevolgen van de verkleining van de groepsgrootte.

We verwachten dat er voor de zomer geen veranderingen zijn wat betreft de groepsgrootte, maar we kunnen ook niet met volledige zekerheid uitsluiten dat dat nog gebeurt.

 

Krijg ik mijn geld terug als ik vanwege een kleinere groepsgrootte toch niet aan het kamp kan deelnemen?

Als je op een kamp was geplaatst en niet meekan vanwege de verkleinde groepsgrootte, wordt jouw aanbetaling niet gerestitueerd. De rest van het kampgeld zal wel worden terugbetaald.

De aanbetaling zorgt ervoor dat de kosten die wij maken in de voorbereiding van jouw kamp gedekt worden, en dat wij als organisatie ook in de toekomst nog kampen voor jullie kunnen organiseren.

 

Moet ik ook financieel aan de voorbereidingen bijdragen als ik op de wachtlijst sta?

Een aanbetaling wordt gevraagd aan de groep mensen voor wie het kamp georganiseerd wordt. Dat betekent dat je op de wachtlijst géén voorbereidingskosten betaalt. Zodra er alsnog een plaats voor je vrijkomt, vragen we je om een aanbetaling te doen en is annulering niet meer kosteloos (zie de Algemene voorwaarden).

 

Heb ik dit jaar, als ik vorig jaar niet mee kon op kamp, recht op een plekje?

Voor het antwoord op deze vraag is artikel 6 van de Algemene voorwaarden van toepassing. Het beleid hierover wijzigt niet ten opzichte van voorgaande jaren.

Concreet betekent dit in 2021 het volgende: wanneer je in 2020 tot aan het begin van het kamp op de wachtlijst stond én het kamp toen is doorgegaan, word je zonder loting geplaatst voor het kamp waarvoor je je aanmeldt. De kampen die afgelopen jaar zijn doorgegaan zijn Winterkamp, Kinderkamp Rogery, Jeugdkamp Rogery en Wanderkamp.

 

Steun ons

Doordat er in 2020 veel minder kampen hebben plaatsgevonden, is het op dit moment lastig om alle kosten te dekken. De structurele kosten lopen immers door, terwijl er veel minder inkomsten zijn. Daarom bieden we dit jaar expliciet de mogelijkheid om een vrije donatie te doen. Daarmee kunnen we de organisatie onderhouden en doorgaan met het organiseren van onze kampen. Hopelijk kunnen we snel weer op volle kracht aan de slag, waarna ook de structurele kosten weer normaal kunnen worden gedekt. Wil je Helios steunen? Dat kan dan hier