FAQ kampjaar 2021

Heb je een vraag over kampjaar 2021? Wellicht kun je het antwoord daarop hieronder vinden. Antwoorden op algemene vragen vind je hier.

maart 2021

Tot welke datum kan ik mijn aanmelding annuleren?

Het is mogelijk om je aanmelding voor 7 mei 2021 schriftelijk te annuleren. In dat geval betaal je alleen de administratiekosten (15 euro). Na die datum ben je het volledige kampgeld verschuldigd, net als in de voorgaande jaren – tenzij je plek kan worden ingenomen door een iemand op de wachtlijst (zie de Algemene voorwaarden) of het kamp niet kan doorgaan vanwege de coronamaatregelen (zie ook: Krijg ik mijn geld terug als een kamp toch niet kan doorgaan?).

 

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben op het kamp van mijn keuze?

Vanaf 17 maart worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Afhankelijk van of het kamp vol is of niet, word je in het kamp of op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt daarover zo snel mogelijk na je aanmelding bericht.

 

Worden gezinsleden samen in een kamp geplaatst?

Ja, gezinsleden die met hetzelfde woonadres voor hetzelfde kamp worden aangemeld, zullen samen worden geplaatst, of samen worden afgewezen indien er te veel aanmeldingen zijn. Dat verloopt zoals je van ons gewend bent, dus net als in de voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is dat gezinsleden ook altijd in dezelfde groepsgrootte zullen worden geplaatst (zie vraag ‘Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen verkleind moeten worden?).

 

Wat betekent het plaatsingsnummer dat mij in de plaatsingsmail is toegewezen?
Wat gebeurt er als de kampen door de coronamaatregelen moeten worden verkleind?

We bereiden de kampen voor op basis van de maximale groepsgrootte. Toch willen we alvast rekening houden met alle scenario’s: het kan namelijk gebeuren dat we vanwege de coronamaatregelen met kleinere groepsgroottes moeten werken. We wachten voorlopig nog de ontwikkelingen omtrent het coronavirus af. Zodra we het maximum aantal deelnemers per kamp hebben vastgesteld, weet je aan de hand van je plaatsingsnummer dus direct of je daarbij zit of niet (zie ook: Tot wanneer kan de groepsgrootte worden veranderd?).

 

Tot wanneer kan de groepsgrootte worden veranderd?

Het moment waarop de groepsgrootte van de verschillende kampen wordt bepaald is nu nog lastig vast te leggen. Op 1 juni zullen we besluiten in welke vorm en met welke groepsgrootte de kampen kunnen doorgaan. We houden daarbij wel een kleine slag om de arm om op eventuele actuele veranderingen te kunnen inspelen. Zodra de knoop is doorgehakt, ontvangen alle deelnemers een e-mail over de beslissing.

 

Krijg ik mijn geld terug als een kamp toch niet kan doorgaan? Of als ik vanwege een kleinere groepsgrootte toch niet aan het kamp kan deelnemen?

Als een kamp niet kan doorgaan, wordt de aanbetaling van de geplaatste deelnemers (dat wil zeggen: iedereen die een plaatsingsnummer toegewezen heeft gekregen en niet op de wachtlijst staat) niet gerestitueerd. De rest van het kampgeld zal wel worden terugbetaald. Dat is ook het geval als je bij de eventuele kleinere groepsgrootte niet meer kan deelnemen aan het kamp (zie ook: Wat betekent het plaatsingsnummer dat mij is toegewezen?) .

De aanbetaling zorgt ervoor dat de kosten die wij maken in de voorbereiding van jouw kamp gedekt worden, en dat wij als organisatie ook in de toekomst nog kampen voor jullie kunnen organiseren.

 

Moet ik ook financieel aan de voorbereidingen bijdragen als ik op de wachtlijst sta?

Een aanbetaling wordt gevraagd aan de groep mensen voor wie het kamp georganiseerd wordt. Dat betekent dat je op de wachtlijst geen voorbereidingskosten betaalt. Zodra er alsnog een plaats voor je vrijkomt, vragen we je om een aanbetaling te doen en is annulering niet meer kosteloos (zie de Algemene voorwaarden).

 

Heb ik dit jaar, als ik vorig jaar niet mee kon op kamp, recht op een plekje?

Voor het antwoord op deze vraag is artikel 6 van de Algemene voorwaarden van toepassing. Het beleid hierover wijzigt niet ten opzichte van voorgaande jaren.

Concreet betekent dit in 2021 het volgende: wanneer je in 2020 tot aan het begin van het kamp op de wachtlijst stond én het kamp toen is doorgegaan, word je zonder loting geplaatst voor het kamp waarvoor je je aanmeldt. De kampen die afgelopen jaar zijn doorgegaan zijn Winterkamp, Kinderkamp Rogery, Jeugdkamp Rogery en Wanderkamp.

 

Vragen?

Mocht je nog specifieke vragen hebben over bovenstaande informatie, dan kun je die mailen naar info@helioskampen.nl. Ons secretariaat zorgt er dan voor dat je vraag op de juiste plek terechtkomt.

 

Steun ons

Doordat er in 2020 veel minder kampen hebben plaatsgevonden, is het op dit moment lastig om alle kosten te dekken. De structurele kosten lopen immers door, terwijl er veel minder inkomsten zijn. Daarom bieden we dit jaar expliciet de mogelijkheid om een vrije donatie te doen. Daarmee kunnen we de organisatie onderhouden en doorgaan met het organiseren van onze kampen. Hopelijk kunnen we snel weer op volle kracht aan de slag, waarna ook de structurele kosten weer normaal kunnen worden gedekt. Wil je Helios steunen? Dat kan dan hier