Bedankt voor je aanmelding!

Je formulier wordt nu doorgestuurd naar de taakgroep waarvoor je je hebt aangemeld en het Bestuur van de kampen (BK). Het BK besluit op de eerstvolgende vergadering over jouw toetreding. Zo snel mogelijk daarna krijg je bericht over de uitkomst. Bij toetreding ontvang je een eigen e-mailadres van Helios, dat je kunt gebruiken om in te loggen in de digitale omgeving van je taakgroep en de AV.