Aannamebeleid

Aannamebeleid en plaatsing van deelnemers

Het aannamebeleid van Helios is zo vormgegeven dat iedereen die aangemeld is vóór 2 januari voor de zomerkampen eenzelfde kans heeft geplaatst te worden in zijn/haar kamp naar keuze. Plaatsing gebeurt via een loting. Alle aanmeldingen die we vanaf 2 januari ontvangen worden op volgorde van binnenkomst in het kamp of op de wachtlijst geplaatst. Dat hangt af van het aantal personen dat zich vóór 2 januari heeft ingeschreven.

In onze algemene voorwaarden kun je lezen hoe de procedure voor het plaatsen van deelnemers vormgegeven wordt. Belangrijk daarbij is dat het versturen en daarmee akkoord gaan met inschrijving via het inschrijfformulier jou als ouder/verzorger/deelnemer verplicht tot betaling van het kampgeld. Wij beschouwen elk ingezonden formulier als een inschrijving, wat betekent dat je bij meerdere inschrijvingen van dezelfde persoon ook meerdere betalingsverplichtingen aangaat. Het aannamebeleid is zo vormgegeven dat de kans op plaatsing niet groter wordt wanneer je jezelf of je kind meerdere malen inschrijft.

De loting voor de zomerkampen vindt plaats op 2 januari. Na de loting moeten de gegevens administratief verwerkt worden. De berichtgeving over de plaatsing volgt daarom iets later, maar vóór 1 april.

Nadat je bericht hebt ontvangen over de plaatsing in het kamp van je eerste of tweede keuze, ontvang je binnen een week een nota om het (eerste deel) van het kampgeld te voldoen. Als je ervoor kiest om in drie termijnen te betalen, ontvang je de tweede en derde nota op respectievelijk 7 mei en 7 juni.