Aannamebeleid

Aannamebeleid en plaatsing van deelnemers

Het aannamebeleid van Helios is zo vormgegeven dat iedereen die aangemeld is vóór 6 december voor winterkamp, en vóór 2 januari voor de zomerkampen, eenzelfde kans heeft geplaatst te worden in zijn/haar kamp naar keuze. Plaatsing geschiedt middels loting, waarbij alle aanmeldingen die na de gegeven datum volgen, geplaatst worden in het kamp of op de wachtlijst op volgorde van binnenkomst.

In onze algemene voorwaarden kunt u lezen hoe de procedure voor het plaatsen van deelnemers vormgegeven wordt. Belangrijk daarbij is dat het versturen en daarmee akkoord gaan met inschrijving via het inschrijfformulier u als ouder/verzorger/deelnemer verplicht tot betaling van het kampgeld. Wij beschouwen elk ingezonden formulier als een inschrijving, wat betekent dat u bij meerdere inschrijvingen van dezelfde persoon ook meerdere betalingsverplichtingen aangaat.  Het aannamebeleid is zo vormgegeven, dat het meerdere malen inschrijven van u of uw kind, de kans op plaatsing niet vergroot.

De loting van het winterkamp vindt plaats op 6 december. De loting voor de zomerkampen op 2 januari.  Na de loting moeten de gegevens administratief verwerkt worden, waardoor berichtgeving over de plaatsing enkele dagen tot weken later volgt.

Nadat u bericht hebt ontvangen over plaatsing in het kamp van eerste of tweede keuze ontvangt u binnen een week een nota om het (eerste deel) van het kampgeld te voldoen. Als u ervoor kiest om in drie termijnen te betalen dan ontvangt u de tweede en derde nota op respectievelijk 7 april en 7 mei.