Over ons

De kampen hebben een nieuwe naam!

De Christengemeenschap kinder- en jeugdkampen, zoals wij de kampen jarenlang kenden, hebben een grote verandering doorgemaakt. Op 12 mei 2018 kreeg onze organisatie haar eigen naam: Helios, kampen van de Christengemeenschap. Helios, de naam van de zonnegod uit de Griekse mythologie, staat voor de warmte, de regelmaat en het samenzijn die de kampen kenmerken. De kampen mogen dan wel een nieuwe naam hebben gekregen, het karakter van de kampen blijft hetzelfde.

De kampen

Op kamp krijg je de mogelijkheid om met leeftijdgenoten een heerlijke vakantie te hebben. Eén of twee weken lang bevind je je midden in de natuur, met weinig of geen stroom, internet of volle agenda. Saai? Welnee! Je zal je niet vervelen: op sommige kampen heb je een vaste activiteit, zoals wintersporten of zeilen. Op andere kampen onderneem je iedere dag iets anders met je eigen tent of volg je workshops naar keuze. Daarnaast zijn er vaste programmaonderdelen die op ieder kamp terugkomen: wek- en avondzang, lekker eten, zingen, sporten en een thema dat ieder kamp uniek maakt. Kenmerkend voor de kampen is dat we uitgaan van de deelnemer. Wij zijn van mening dat die het beste tot zijn recht komt in een gestructureerde omgeving die gekenmerkt wordt door een goede afwisseling van activiteiten: naar binnen en naar buiten, concentratie en ontspanning.

De Christengemeenschap

De kampen zijn een zogenaamd ‘werkveld’ van de Christengemeenschap Nederland en Vlaanderen. De ouders van de deelnemers en de kampdeelnemers zelf hoeven geen binding met de Christengemeenschap te hebben. Wel verwachten wij dat wordt ingestemd met het karakter van de kampen en dat de deelnemers aan alle activiteiten meedoen. In het programma op kamp zien we de Christengemeenschap terug in de spreuk voorafgaand aan elke maaltijd, de cultische dagsluiting die elke avond wordt gehouden en de mensenwijdingsdienst of de kinderdienst die een of twee keer per kamp plaatsvindt. En in elke staf zit een priester! Het is onze ervaring dat de aanwezigheid van de priester en andere cultische elementen een grote meerwaarde hebben voor ieder kamp, ook voor de mensen die niet gelovig of religieus zijn. Zo kan je tijdens de cultische momenten helemaal tot jezelf komen en vormen ze op die manier een moment van rust en bezinning. Daarnaast zijn priesters van de Christengemeenschap over het algemeen vrij werelds en heel open voor vragen en gesprek over zingeving, geloof en religie. Samen met hun levenservaring kunnen ze dus, naast het geven van religieuze raad, een goede gesprekspartner zijn voor allerlei grote of kleine levensvragen. Meer weten? Kijk dan op de website van de Christengemeenschap.

Waarom en waartoe?

Waarom organiseert de Christengemeenschap kampen voor kinderen, jongeren en gezinnen?
Het voornaamste doel is om kwalitatief hoogwaardige vakanties aan te bieden. Daarin staat het vormen van ‘gemeenschappen’ centraal: ruimte scheppen voor vriendschap, verbondenheid, aandacht voor de ander, je betrokken voelen bij elkaar.. Op kamp vorm je, door alles wat je samen meemaakt, gaandeweg steeds meer een echte gemeenschap. In de ontmoetingen en het samen dingen ondernemen ga je anderen steeds beter zien, voel je jezelf gezien en kun je ervaren: ja, hier mag ik mezelf zijn, zijn wie ik ben.

In een kampgemeenschap vormen ‘de vier eerbiedsgebieden’ de basis voor het dagelijkse kampleven. Het gaat daarin om respect voor
– de wereld onder je: de aarde en de natuur, het voedsel, de materialen waarmee je omgaat;
– de wereld boven je: de wereld van God, die je niet met je zintuigen kunt waarnemen, maar wel vanuit je hart kunt ervaren in de dingen die mooi en goed zijn;
– de wereld om je heen: samen met de andere deelnemers en de stafleden beleef je avonturen en je leert hen steeds beter kennen;
– de wereld in je: respect voor wie je zelf bent, trouw aan jezelf.

Dit zijn ‘christelijke’ idealen, maar iets is natuurlijk pas echt christelijk als het vooral ook echt menselijk is: niet volmaakt, maar vol goede wil! Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de groep stafleden die het kamp begeleidt: vrijwilligers vanaf 18 jaar, die zelf als kind vaak ook al aan de kampen hebben deelgenomen. De kampstaven zijn kleine gemeenschappen op zichzelf. Samen maken de stafleden er met volle inzet iets moois van voor de kinderen, de jongeren of de gezinnen van hun kamp.
Op kamp ontmoet je nieuwe mensen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. En zo draagt ieder kamp kiemen voor de toekomst in zich. Ieder levenslot heeft daarin zijn eigen plek en de kampgemeenschap als geheel maakt dit mogelijk.

Vrijwilligers

Elk jaar gaan er ongeveer 600 kinderen, jongeren en volwassenen naar een van de Helios kampen. Alle kampen worden volledig georganiseerd door ongeveer 150 jonge, enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, die de staven van de kampen en de taakgroepen van de organisatie bemannen. Zij streven ernaar dat het programma gebalanceerd en de sfeer goed is, zodat iedereen zijn eigen plekje kan vinden in het kamp.