Opbouw organisatie

Elk kamp heeft een eigen staf, die het kamp organiseert en leidt. Elke staf heeft een of twee coördinatoren, die samenkomen in de zogenaamde Raad van Coördinatoren. Samen evalueren ze het afgelopen jaar, zorgen ze ervoor dat er het volgende jaar genoeg stafleden zijn en helpen ze elkaar met het verbeteren van hun kampen.

Om de kampen goed te organiseren, moet er nog veel meer dan dit gebeuren: we moeten de terreinen onderhouden, stafleden opleiden, de folder en website vormgeven, de aanmeldingen verwerken, voedsel bestellen, enzovoorts. Om in al deze klussen te voorzien, is er een aantal taakgroepen, veelal bemand door (oud-)stafleden. Alle taakgroepen (inclusief de coördinatoren) dragen verantwoordelijkheid af aan het Bestuur van de kampen, dat zich bezighoudt met alle zaken die de hele organisatie aangaan. Het bestuur draagt weer verantwoording af aan het Landelijk Bestuur van de Christengemeenschap.

De Hemelvaart-Scholingsgroep organiseert jaarlijks het hemelvaartweekend, waarin de organisatie vier dagen lang bij elkaar komt. Er vinden onder andere lezingen, discussies en scholingsmomenten (voor bijvoorbeeld muziek, EHBO en keuken) plaats. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor gezelligheid en de voorbereiding van de kampen.

De taakgroep Inkoop heeft veel contact met de keukenstafleden van de verschillende kampen. De groep geeft advies over gezonde en biologische voeding en zorgt er daarnaast voor dat voedselbestellingen worden geregeld en dat er op kamp voldoende keukengerei beschikbaar is.

De Technische groepen van Nederland en België onderhouden de terreinen in Nederland (Berka) en België (Rogery). Jaarlijks vinden diverse werkweekends plaats om bijvoorbeeld bomen te snoeien of de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Daarnaast beheren deze groepen de inventaris, zoals tenten en gereedschap.

De taakgroep Communicatie zorgt voor de PR van de kampen: de flyer, posters en website worden door de leden van deze groep verzorgd. Daarnaast wordt er jaarlijks gewerkt aan een strategie om de kampen te promoten (daarover lees je meer op de pagina werving). Deze taakgroep werkt nauw samen met het secretariaat.

Het Secretariaat verzorgt alle aanmeldingen, is aanspreekpunt van de organisatie en verstuurt alle belangrijke informatie naar de deelnemers.

In de taakgroep Kamppriesters wordt er over de kampen en de verdeling van de kampen onder de priesters van de Christengemeenschap overlegd. Daarnaast draagt deze taakgroep zorg voor de cultische momenten op de kampen.