Opbouw organisatie

Elk kamp heeft een eigen staf, die het kamp organiseert en leidt. Elke staf heeft een of twee coördinatoren, die samenkomen in de zogenaamde Raad van Coördinatoren. Samen evalueren ze het afgelopen jaar, zorgen ze ervoor dat er het volgende jaar genoeg stafleden zijn en helpen ze elkaar met het verbeteren van hun kampen.

Om de kampen goed te organiseren, moet er nog veel meer dan dit gebeuren: de terreinen moeten onderhouden worden, de stafleden moeten worden opgeleid, de folder en website moeten worden gemaakt, de aanmeldingen moeten worden verwerkt, er moet voedsel worden besteld, enz. Om in al deze klussen zaken te voorzien, is er een aantal taakgroepen, veelal bemand door (oud-)stafleden. Alle taakgroepen (inclusief de coördinatoren) dragen verantwoordelijkheid af aan het Bestuur kampen, die zich bezig houdt met alle zaken die de hele organisatie aangaan. Het bestuur draagt weer verantwoording af aan het Landelijk bestuur van De Christengemeenschap.

De Hemelvaartgroep organiseert jaarlijks het Hemelvaartweekend, waarin de organisatie vier dagen lang bij elkaar komt. Er vinden onder andere lezingen, discussies en scholingsmomenten (muziek, EHBO, keuken) plaats. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor gezelligheid en het voorbereiden van de kampen.

De taakgroep Inkoop heeft veel contact met de keukenstafleden van de verschillende kampen. Ze geeft advies over gezonde en biologische voeding en zorgen er daarnaast voor dat voedselbestellingen worden geregeld en dat er voldoende keukengerei is op kamp.

De Technische groepen van Nederland en België onderhouden de terreinen in Nederland (Berka) en België (Rogery). Jaarlijks vinden diverse werkweekenden plaats om bijvoorbeeld bomen te snoeien of sanitaire voorzieningen te verbeteren. Daarnaast beheren deze groepen de inventaris, zoals tenten en gereedschap.

De taakgroep Communicatie zorgt voor de pr van de kampen: de flyer, posters en website worden door hen verzorgd. Daarnaast wordt er jaarlijks gewerkt aan een strategie om de kampen te promoten (daarover leest u meer op de pagina werving). Deze taakgroep werkt nauw samen met het secretariaat.

Het Secretariaat verzorgt alle aanmeldingen, is aanspreekpunt van de organisatie en verstuurt alle belangrijke informatie naar de deelnemers.

In de taakgroep Kamppriesters wordt overlegd over de kampen en de verdeling van de kampen onder de priesters. Daarnaast draagt deze taakgroep zorg voor de cultische momenten op de kampen.

Vacature secretariaat

Na jaren van trouwe dienst heeft Ellen besloten het stokje binnenkort over te dragen. Daarom zijn we op zoek naar twee of drie mensen voor het secretariaat van Helios.