Steun ons

De kampen van de Christengemeenschap zijn al meer bijna negentig jaar een begrip in Nederland. Het aantal kampen wisselt zo nu en dan, net als de animo vanuit de deelnemers. Maar elk jaar opnieuw is er een grote groep vrijwilligers die de kampen mogelijk maakt. Achter de schermen wordt er vanuit verschillende taakgroepen ook buiten de kampen om gewerkt aan het mogelijk maken van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding van coördinatoren, het onderhouden van de terreinen en het scholen van onze vrijwilligers. Ook draagt de kamporganisatie jaarlijks bij aan het levensonderhoud van de priesters van de Christengemeenschap en zijn er de lopende kosten van ons secretariaat.

Van het kampgeld dat de deelnemers betalen gaat ongeveer 65% direct naar de organisatie van een kamp. Daarvan wordt voeding gekocht, reiskosten betaald en doen we leuke dingen met elkaar. De overige 35% gebruiken we voor de kosten die niet direct bij het kamp horen, zoals hiervoor genoemd. Daarbij horen ook de aanschaf van tenten en het afsluiten van de juiste verzekeringen.

Doordat er in 2020 veel minder kampen hebben plaatsgevonden, is het op dit moment lastig om alle kosten te dekken. De structurele kosten lopen immers door, terwijl er veel minder inkomsten zijn. Daarom bieden we dit jaar expliciet de mogelijkheid om een vrije donatie te doen. Daarmee kunnen we de organisatie onderhouden en doorgaan met het organiseren van onze kampen. Hopelijk kunnen we snel weer op volle kracht aan de slag, waarna ook de structurele kosten weer normaal kunnen worden gedekt.