Aanmelden als nieuw AV-lid

Wat leuk dat je lid wilt worden van een van de taakgroepen van Helios! Als het goed is heb je al een aantal keer met de taakgroep meegelopen en hebben de taakgroepleden aangegeven dat je (wat hen betreft) mag toetreden tot de taakgroep.

Om definitief lid te kunnen worden van de taakgroep, dien je eerst onderstaand formulier in te vullen. Dat formulier wordt daarna doorgestuurd naar het Bestuur van de kampen (BK) en als kopie naar de taakgroep. Vervolgens besluit het BK op de eerstvolgende vergadering of je officieel kunt toetreden tot de taakgroep. Neem dus de tijd om je motivatie toe te lichten!

Als je wordt ingestemd, wordt je motivatie vervolgens door het BK samen met de notulen gedeeld met de andere AV-leden. Zie de motivatievraag dus ook als een ‘voorstelbrief’ voor de AV.

Belangrijk: Bij toetreding tot een taakgroep word je ook lid van de Algemene Vergadering (AV) van Helios. Twee keer per jaar, in april en in november, komt de AV bij elkaar. Als je lid van een taakgroep wordt, wordt er van je verwacht dat je ook op de AV-dagen aanwezig bent.

Aanmelden nieuw AV-lid

  • Je adres zal alleen worden gebruikt voor het versturen van post aan AV-leden. Leuke dingen dus!
  • Deze motivatie wordt na je instemming door het BK gedeeld met de AV-leden. Zie het dus ook als je 'voorstelbrief' aan de AV. Beantwoord in je motivatie in elk geval de volgende vragen: 1. Wat is je ervaring met de kampen? 2. Waarom zou je graag bij deze specifieke taakgroep willen? 3. Wat zouden jouw verantwoordelijkheden binnen de taakgroep worden? 4. Wat kan/wil jij aan de taakgroep toevoegen?