Kortingsregeling

Onze kampen, geheel door vrijwilligers georganiseerd, blijken elk jaar weer van onschatbare waarde voor veel deelnemers. Om ook mensen die minder geld te besteden hebben de kans te bieden om op kamp te gaan, is er de mogelijkheid tot het vragen van reductie op de kampprijs. Deze korting is bedoeld voor mensen die de kampprijs vanwege hun financiële situatie niet in zijn geheel kunnen opbrengen. In overleg met de kamporganisatie kan dan een korting van max. 20% worden toegepast. Voor Winterkamp geldt deze kortingsregeling echter niet, omdat de kosten van dit kamp erg hoog zijn.

Onze organisatie is niet afhankelijk van donateurs of fondsen: al het geld wordt opgehaald via de kampprijs die de deelnemers betalen. Wij proberen natuurlijk voor iedereen die kampprijs zo laag mogelijk te houden, vandaar dat die alleen kostendekkend is: er wordt geen winst gemaakt. Wil je kinderen van ouders die de volledige kampprijs niet kunnen opbrengen ook de kans geven om op kamp te gaan? En heb je hier de middelen voor? Om reductie ook in de toekomst mogelijk te maken, zijn wij afhankelijk van deelnemers die bij hun aanmelding extra geld kunnen overmaken. Dat geld gebruiken wij vervolgens om mensen de korting op de kampprijs te verlenen.