Kernpunten Rijksoverheid

De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen

Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/

Laatst geüpdate op: 05-06-2021

 

Onder welke uitzondering mogen wij samenkomen?

Voor vergaderingen, werkweekenden, overleggen etc kunnen we ons beroepen op het verenigingsrecht. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen zijn toegestaan onder de Wet openbare manifestaties. Dat wil zeggen dat samenkomsten mogelijk zijn mits er een geschikte ruimte gevonden kan worden.

 

Waar?

Binnenruimtes (behalve thuis/prive) waar de geldende regels kunnen worden nageleefd.

Met hoeveel?

Binnen geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Welke regels zijn er daar van toepassing?

Voor vergaderingen binnen gelden de volgende regels:

  • Altijd 1,5m afstand. Iedereen heeft een vaste zitplaats (placeren) zonder roulatie. Belangrijk dat de verkeersstromen goed gescheiden blijven
  • Draag een mondmasker bij bewegen door, binnengaan of verlaten van de ruimte.
  • Binnen mogen in één ruimte maximaal 30 personen aanwezig zijn, mits voldoende afstand gehouden kan worden.
  • Er mag helaas niet gezongen worden, ook met een mondkapje niet.

Verplaatsing over de grens

Stafleden en taakgroepen die zich moeten verplaatsen over de grens van of naar België kunnen dit doen voor kamp gerelateerde activiteiten. Neem contact op met Maayka, zij kan een werkgeversverklaring hiervoor schrijven wanneer nodig.

 

Regels voor 1,5 meter afstand houden

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk.
  • Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

 

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Iedereen met klachten die passen bij corona heeft blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden.

 

Regels voor binnen en buiten

Buiten de eigen woning

Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.

Uitzondering:  Beroep, bedrijf of vereniging.* 

 

Regels voor binnenruimtes (behalve thuis)

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor locaties die nog wel open zijn geldt het volgende:

In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats, zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven en duidelijk aan worden gegeven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.

 

Regels voor samenkomen in de buitenlucht

Naar buiten mag vooralsnog alleen in tweetallen. Je kan dus niet als gehele staf ergens naar toe lopen.

Het sportveld op Berka mag gezien worden als een binnenruimte, maar dan eentje in de buitenlucht. Voorbeeld: denk daarbij aan de binnentuin van een congrescentrum.

 

Regels voor het overnachten met de staf

Dat mag op daarvoor geschikte terreinen. Een terrein is in onze ogen geschikt als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Een binnenruimte die van voldoende grootte is om met de gehele staf/taakgroep bij elkaar te komen en aan de corona regels te voldoen. Dat wil zeggen een vaste plaats (placeren), verschillende in- en uitgangen zodat er gescheiden verkeersstromen zijn.
Mondmaskers op bij verplaatsingen binnen de ruimte. Ten alle tijden een minimale afstand van 1.5m tussen aanwezigen. Een binnenruimte is ook een grote tent.

Dit terrein daarnaast een mogelijkheid biedt om per huishouden apart te slapen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen per huishouden een tentje of een afsluitbare kamer.

Het Berka terrein is in onze ogen een geschikte locatie. Net zoals Rogery als het weer mogelijk is om de grens over te gaan. Andere terreinen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen kunnen ook geschikt zijn natuurlijk.

 

Kosten voor een locatie

Het uitgangspunt is dat we voor locaties geen huur of gebruikskosten betalen. Omdat we eigen terreinen hebben waar we al vaste kosten voor maken, is het dubbelop om ook nog voor andere terreinen te betalen. Omdat de mogelijkheden dit jaar beperkt zijn, kunnen er wel uitzonderingen worden gemaakt. Dit kan per geval worden besproken met de penningmeester van het bestuur. De kosten die in zo’n geval gemaakt worden, zullen uit het kampbudget worden gedekt. Maar, zoals altijd geldt: noodzakelijke kosten kunnen altijd worden gemaakt. Als er daardoor een overschrijding van het kampbudget plaatsvindt, is dat verklaarbaar en zal dat ook zo worden opgenomen in het jaarverslag.

 

Regels voor samen eten als staf

Samen eten mag. Dit is namelijk onderdeel van de vergadering. Zorg ervoor dat het eten als buffet wordt opgesteld zodat iedereen van zijn vaste plek langs het buffet kan lopen. Op die manier kun je gemakkelijk de regels naleven.

Denk hierbij aan de basisregels en hygiëne.

 

Regels voor Zingen

Dat mag. Op terreinen waar overnacht mag worden, mag ook worden gezongen. Zingen is niet wettelijk verboden, maar wordt door de overheid dringend afgeraden.
Voor onze organisatie is zingen zo belangrijk dat we vinden dat we dat advies kunnen negeren.

Buiten zingen mag zonder mondmasker. Als de gehele staf het goed vindt kan je ook binnen zingen, maar dan met mondmasker. Anders kan je binnen neurien.

Dat we nu zingen betekent niet dat we op kamp ook kunnen gaan zingen. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen