Veelgestelde vragen 2020

Gaan de kampen deze zomer door?
Op basis van de protocollen van de nationale overheden zien we deze zomer alleen kans om de kampen in België – in aangepaste vorm – door te laten gaan. Het gaat om drie kampen: Kinderkamp Rogery, Jeugdkamp Rogery en Wanderkamp. De andere zomerkampen die stonden gepland zijn voor dit jaar tot onze grote spijt geannuleerd.

Kan ik mij nog aanmelden voor een kamp?
Op de pagina van een kamp kun je lezen of je je nog kunt aanmelden. Als een kamp vol is, staat dit op de pagina van het betreffende kamp.

Moet ik me opnieuw aanmelden voor mijn kamp als die in aangepaste vorm doorgaat?
Nee, opnieuw aanmelden is niet nodig. De kampen die doorgang vinden communiceren direct met hun deelnemers hoe de aangepaste vorm van hun kamp zal zijn en wat de gevolgen daarvan zijn.

Krijg ik mijn geld terug als mijn kamp is geannuleerd?
Geld dat is (aan)betaald voor kampen die deze zomer geen doorgang vinden, kan worden teruggevraagd. Naast dat u het hele bedrag kunt terugvragen, bieden we ook de optie een deel van het reeds betaalde kampgeld te doneren. Dat is uiteraard geheel vrijblijvend en doen we om onze kosten van dit jaar te dekken – onder meer voor (het onderhoud van) de kampterreinen en een goede afsluiting van de kampstaven die de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan de voorbereiding van hun kamp. Geld terugvragen kan via https://www.helioskampen.nl/zomerkamp-tegemoetkoming/

Tot wanneer kan ik mijn kampgeld terugvragen?
Reeds betaald kampgeld voor een kamp dat niet doorgaat, kan tot uiterlijk 31 augustus 2020 worden teruggevraagd. Na die datum worden niet teruggevraagde bedragen omgezet in een gift. Meer informatie en het formulier is te vinden op https://www.helioskampen.nl/zomerkamp-tegemoetkoming/

Ik heb een verzoek tot terugbetaling van reeds betaald kampgeld gedaan. Wanneer wordt dat overgemaakt?
De verzoeken tot restitutie van reeds betaald kampgeld worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven ernaar om het geld binnen 28 dagen na indiening van het formulier over te maken, maar zijn afhankelijk van de tijd van onze vrijwilligers. Het kan dus langer duren, we hopen op begrip hiervoor. Heeft u op 12 september het geld nog niet op uw rekening? Neem dan contact op met info@helioskampen.nl.

Waarom gaan de kampen in Nederland niet door deze zomer?
De protocollen van de nationale overheid beschrijven met welke maatregelen een kamp doorgang mag vinden. Hierin staat dat iedereen boven de 12 jaar onderling anderhalve meter afstand dient te houden. Juist de nauwe verbondenheid door het samen zingen, in een kring zitten en met elkaar in tenten slapen is wat onze kampen kracht geeft. Net als voor de deelnemers is de zomer ook voor onze vrijwilligers een moment van ontspanning, verdieping en onderlinge verbondenheid. Met de afstands maatregelen die tijdens deze zomer gelden, komt de verbondenheid van de staf in gevaar en gaat de kern van de vrijwilligheid verloren. Omdat de maatregelen ook veel (onoverbrugbare) praktische bezwaren hebben, is besloten om de kampen niet plaats te laten vinden.

Waarom gaan de kampen in België wel door, zij het in aangepaste vorm?
In België gelden andere regels vanuit de overheid dan in Nederland. Hierdoor is het in België mogelijk om in een bubbel van 50 personen geen anderhalve meter afstand te houden en de kampen dus in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden. In welke vorm deze kampen doorgaan vind je onder het kopje van het desbetreffende kamp.

Wanneer wordt er meer bekend over de kampen die in België plaatsvinden?
Alle kampen die in België zullen plaatsvinden hebben hun deelnemers gecontacteerd hoe hun kamp doorgang zal vinden en wat dit voor gevolgen heeft. Dit wordt verder opgevolgd door de kampen zelf en zal in direct contact met de deelnemers zijn.

Waarom en hoe worden de deelnemersgroepen in België verkleind en/of de kampen verkort?
Volgens de richtlijnen van de Ambrassade is het op zomerkampen mogelijk om binnen een ‘bubbel’ van maximaal vijftig personen zonder afstands maatregelen samen te leven. Aangezien geen enkele staf een kamp voor zich ziet waarbij stafleden en/of deelnemers anderhalve meter afstand moeten houden, hebben we besloten om de groepen te verkleinen. De uitwerking hiervan zal verder opgevolgd worden door de kampen zelf en zal in direct contact met de deelnemers gecommuniceerd worden.

Wat gebeurt er als er een inreisverbod geldt voor het land waar mijn kamp plaatsvindt? Of een uitreisverbod voor het land waar ik woon?
Momenteel zijn de richtlijnen van (inter)nationale overheden dat de grenzen vanaf 15 juni weer opengaan en het reisadvies voor vele landen, waaronder België geel zal worden. Op dit moment voorzien wij hier dus geen problemen mee.

Krijg ik mijn geld terug als ik mijn aanmelding voor een kamp dat wél doorgaat zelf annuleer?
Wanneer je zelf besluit je aanmelding te annuleren, dan zijn ook hierop de algemene voorwaarden van toepassing. Dit houdt in dat je je aanmelding kan terugtrekken tegen een administratieve vergoeding van 15 euro. De termijn hiervoor is verlengd naar 21 juni.

Ik heb mijn aanmelding geannuleerd, wanneer krijg ik mijn geld terug?
Zoals je kunt begrijpen is het op het secretariaat op dit moment erg druk. We behandelen alle mails en verzoeken tot afmelding zo snel als mogelijk, maar het kan even duren voordat er een reactie is. We streven ernaar om reeds betaald kampgeld binnen 21 dagen terug over te maken. Heb je na die tijd nog niets ontvangen? Neem dan contact op met info@helioskampen.nl.

In hoeverre dekt de reis- en annuleringsverzekering deze situatie?
Dit kan verschillen per gekozen verzekering. Neem contact op met de eigen verzekering voor meer informatie.

Wanneer krijg ik de nota voor de tweede en derde betalingstermijn?
Alle facturen die nog niet zijn verstuurd, worden verstuurd zodra duidelijk is hoe de deelnemersgroep van een kamp eruit ziet. Voor vragen over individuele kampdeelnames kun je terecht bij info@helioskampen.nl.

Weten jullie al iets over de kampen in 2021?
Zoals je kunt begrijpen werken we op dit moment nog hard aan de zomerkampen voor 2020. Hoe de winter en zomer van 2021 eruit gaan zien, weten we nog niet. Daar gaan we over nadenken zodra daar tijd en ruimte voor komt bij onze vrijwilligers.

Als het kamp niet doorgaat, heb ik dan volgend jaar een plekje bij hetzelfde kamp?
Daar kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven. We begrijpen dat de hoop op een prachtig kamp levendiger is dan ooit, maar merken tegelijkertijd dat we onze handen op dit moment meer dan vol hebben aan de huidige situatie. Bij het openen van de aanmeldingen voor de kampen in 2021 zullen we laten weten op welke manier de deelnemersgroepen volgend jaar vorm zullen krijgen.

Heeft Helios schade door al deze toestanden?
De coronacrisis treft ons allemaal. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We hopen in de mate van het mogelijke dit in te perken en bij te dragen aan herstel. Daarnaast heeft de huidige situatie ook financiële gevolgen voor onze organisatie. Zo is er bij Helios in de voorbereiding al sprake van reeds gemaakte kosten. Bij kampen die geen doorgang kunnen vinden, is er de mogelijkheid om niet het al het kampgeld terug te vragen. Op die manier kunnen de lopende kosten toch worden gedekt.

Waar kan ik terecht met overige vragen?
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Helios via mail: info@helioskampen.nl.

 

Kinderkamp Rogery

Wanneer wordt bekend op welke manier dit kamp doorgaat?
Op 1 juni is besloten dat dit kamp, in aangepaste vorm, dit jaar door kan gaan. Net als andere jaren houden we de deelnemers van het kamp in de weken voor het kamp op de hoogte van de voorbereidingen. Dit jaar zullen we dat uiteraard vaker doen dan normaal. Ook zullen we telkens zo snel als mogelijk laten weten op welke manier het kamp wordt vormgegeven.

Waarom is er gekozen voor één kleinere groep van totaal vijftig personen (inclusief stafleden)?
Meteen nadat duidelijk werd op welke manier kampen in België konden doorgaan, heeft de staf van het kamp gekeken naar de mogelijkheden. Om Kinderkamp Rogery te kunnen organiseren is het van belang dat er voldoende tijd is om een groep op te bouwen. Om die reden is er gekozen voor een kamp met een kleinere groep, die wel langer met elkaar op kamp kan.

Hoe wordt bepaald welke kinderen er meegaan op Kinderkamp Rogery nu de groep in verband met de regelgeving is verkleind ten opzichte van andere jaren?
We staan hier voor een heel lastige beslissing. We weten hoezeer er door ouders en kinderen wordt uitgekeken naar het kamp. De staf van het kamp buigt zich op dit moment, ondersteund door het bestuur, over deze lastige vraag. De deelnemers hebben hierover onlangs een aparte mail ontvangen.

 

Jeugdkamp Rogery

Wanneer wordt bekend op welke manier dit kamp doorgaat?
Op 1 juni is besloten dat het kamp dit jaar, in aangepaste vorm, doorgang kan vinden. Net als andere jaren houden we de deelnemers van het kamp in de weken voor het kamp op de hoogte van de voorbereidingen. Dit jaar zullen we dat uiteraard vaker doen dan normaal. Ook zullen we telkens zo snel als mogelijk laten weten op welke manier het kamp wordt vormgegeven.

Waarom is gekozen voor een kamp waarbij er twee kleinere groepen achter elkaar op kamp gaan?
Meteen nadat duidelijk werd op welke manier kampen in België konden doorgaan, heeft de staf van het kamp gekeken naar de mogelijkheden. Voor de staf van Jeugdkamp Rogery is het erg belangrijk dat alle jongeren die zich hebben aangemeld op kamp kunnen. Om die reden is er gekozen voor twee kortere kampen met een kleinere groep. Uiteraard worden alle hygiënemaatregelen in acht genomen, zeker tussen de twee kampen door.

Hoe wordt bepaald of ik in de eerste of tweede groep op kamp kan?
Deelnemers hebben onlangs een mail ontvangen met meer informatie. We zoeken naar een goede combinatie tussen het bij elkaar plaatsen van gezinnen en vrienden, maar hebben ook een lastige logistieke klus te klaren. We hopen op jullie begrip daarvoor.

Hebben deze twee korte kampen dan wel dezelfde staf? Hoe kan dat?
Ja. Beide kampen zullen dezelfde staf hebben. De staf zal twee kampen voorbereiden. Tussen beide kampen wordt er tijd voorzien om het gehele kampterrein grondig te reinigen. We volgen hierin de richtlijnen van het protocol dat in België werd uitgewerkt.

 

Wanderkamp 

Waar vindt het kamp dit jaar plaats?
Voor het Wanderkamp is een mooi kampterrein in België gevonden. Deelnemers krijgen binnenkort meer informatie over het terrein.

Moet ik bij snel aanmelden om nog een plek te hebben?
Best wel. Het Wanderkamp is op dit moment nog niet volzet. Aanmelden kan dus nog. De loting is achter de rug. De plaatsing gebeurt nu op volgorde van binnenkomst. Een snelle aanmelding verhoogt de kans op een plek in dat kamp. Voor de voorbereidingen is het bovendien wenselijk om een duidelijk beeld te hebben van het aantal deelnemers.

 

International Youth Camp

Waarom gaat het IYC niet door?
Aan het IYC nemen jongeren van over de hele wereld deel. Gezien de onzekere internationale situatie maakt dat een doorgang van het kamp dit jaar niet mogelijk. Meer daarover lees je op de Engelstalige website van het kamp.